leny
Champion Polski

Import z GB
REPRODUKTOR

Fabrehn Murphy’s Law

ur. 2008-03-19
Champion
o:STORMBULL SOLO JW

m: DEVILISH STYLE

L2HGA & HC CLEAR
Identyfikacja Genetyczna ANTAGENE 176432

Kornelia Wojtczak
+48 602 311 241
zomiranos@gmail.com
Jankowice, woj. śląskie