shooter
Reproduktor

SHOOTER z Rzymskich Legionow

ur. 2002-07-13

o:MEDAR Tabacora

BIANKA z Gór Olbrzymów

2
REPRODUKTOR

JAZ Erebus

ur. 2003-08-10

o:Grand Jopar

m: Eileen z Hanky Yankee Spirit's

HD:A (A/A) ED:0 (0/0)
Ataxia -CLEAR

Kornelia Wojtczak
+48 602 311 241
zomiranos@gmail.com
Jankowice, woj. śląskie